Keuring van valbeveiligingsmiddelen en hijsmateriaal

Maken de werknemers binnen uw bedrijf gebruik van valbescherming of hijsgereedschappen? Propema heeft een bevoegd inspecteur om uw valbeveiligingsmiddelen, hijsgereedschappen en takels te keuren.

Keuren van hijsgereedschappen en takels

Ook voor hijsgereedschappen is een jaarlijkse inspectiefrequentie vastgesteld. Propema beschikt over een gecertificeerd inspecteur van hijsbanden, staalkabelstroppen, kettingwerk, platenklemmen, harpsluitingen, etc. Onze inspecteur kan de keuring van uw hijsgereedschappen op de arbeidsplaats verrichten, maar u kunt de hijsgereedschappen ook langsbrengen.

Keuren van valbescherming

Wanneer uw werknemers gebruik maken van valbeveiligingsmiddelen als harnasgordels, afdaalapparaten, valstopapparaten, escape sets en vallijnen om hun werkzaamheden veilig uit te voeren, wilt u zeker weten dat deze voldoen aan geldende veiligheidsnormen. Propema kan deze verplichte periodieke keuring op de arbeidsplaats verrichten, maar u kunt de valbeveiligingsmiddelen ook langsbrengen.

Maken uw werknemers gebruik van valbescherming of hijsgereedschappen? Propema is bevoegd inspecteur van valbeveiligingsmiddelen en hijsgereedschappen.